مصاحبه

آلودگی هوا،محصول برنامه ریزی ناقص الخلقه

این روزها نه‌تنها باید مراقب کودکان و سالمندان بلکه باید مراقب عبور و مرور عادی شهروندی نیز بود. می‌گویند ترجیحا از منزل خارج

بالا